CAO

De intercedent is opgeleid en gespecialiseerd in de uitzendbranche. De leden hebben op grond van de CAO de mogelijkheid de zogenaamde fasensystematiek te hanteren. Met de uitzendkracht wordt een overeenkomst gesloten waarin een uitzendbeding wordt opgenomen. Is er geen werk meer bij de inlener, en heeft het uitzendbureau ook geen ander werk op korte termijn, dan zal de uitzendkracht die zich in fase 1 of 2 bevindt, terug kunnen vallen op een uitkering van het UWV (vangnet). De leden van de ABU worden meerdere keren per jaar gescreend door een extern bureau. Bekeken word of de CAO wordt nageleefd en of er sprake is van een professioneel bedrijf. De leden van de ABU sluiten met u een schriftlelijke overeenkomst, zodat beide partijen weten welke afspraken er zijn gemaakt. Meer weten over de organisatie?